ArtMedia Serwis Autoryzowane Centrum Serwisowe

Kontakt

Nasz adres:
Łódź
ul. Mickiewicza

Kontakt telefoniczny:
tel: 0000

Poczta elektroniczna:

Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek: 10:00 - 18.00
Sobota: 10:00 - 15:00

więcej »

Zapraszamy na nasz profil na facebook
Zapraszamy na nasz profil na facebook

Znajdujesz się w: » Strona główna » Warunki przyjęcia do serwisu

Warunki przyjęcia do serwisu

Artmedia-Serwis.pl – WARUNKI PRZYJĘCIA DO SERWISU

 

    Artmedia-Serwis.pl świadczy gwarancyjne i pogwarancyjne usługi naprawy i serwisu aparatów i
akcesoriów GSM.

 

WARUNKI NAPRAWY GWARANCYJNEJ

 

1. Wymagane dokumenty:

 

A) Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon), w którym dane pokrywają się z danymi
zawartymi w karcie gwarancyjnej.
B) Karta gwarancyjna (Karta Gwarancyjna musi być w języku polskim, czytelnie i
poprawnie wypełniona, ostemplowana i podpisana przez sprzedawcę oraz klienta.)
C) zgłoszenie na formularzu Operatora jasno określające rodzaj roszczenia z tytułu którego
występuje klient.
D) Zgłoszenie do APS pobrane ze strony Artmedia-Serwis.pl
E) Jasne określenie przez klienta sposobu rozwiązania problemu (naprawa, zwrot
zapłaconej kwoty, ekspertyza)

 

     Brak jednego z wyżej wymienionych dokumentów lub dostarczenie niepoprawnie wypełnionych dokumentów upoważnia serwis do odrzucenia naprawy gwarancyjnej i obciążenia Klienta kosztami naprawy bądź do wykonania warunkowej naprawy gwarancyjnej z okresem gwarancji liczonym od daty produkcji urządzenia.

 

2. Roszczenia z tytułu RĘKOJMI

 

A) W przypadku, gdy klient domaga się zwrotu zapłaconej kwoty lub ekspertyzy z tytułu
rękojmi oraz spełnia warunki wymienione w punkcie 1.1 ekspertyza zostanie wystawiona
bezpłatnie. W przypadku żądania naprawy – urządzenie zostanie naprawione bezpłatnie.
B) W przypadku, gdy urządzenie zostaje zgłoszone z tytułu rękojmi, na ustosunkowanie się do
roszczeń klienta sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych. W przypadku, gdy termin ten nie
może być zachowany, z przyczyn niezawinionych przez ASP, wysyłane zostanie pismo
informujące, iż urządzenie zostanie wymienione na nowe. Dostarczone zostanie do klienta z
nową kartą gwarancyjną.

 

3. Roszczenia z tytułu NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

 

A) Z tytułu niezgodności towaru z umową APS nie wystawia żadnych ekspertyz.
B) Niezgodność, zgodnie z ustawą z dnia 27.07.2002 może zostać usunięta poprzez naprawę
gdy wymiana sprzętu naraża sprzedawcę na nadmierne koszty (Art.8.1).
C) W przypadku, gdy APS usunie niezgodność poprzez wymianę PCB, nowy numer IMEI
zostanie odnotowany w karcie gwarancyjnej, tak by klient miał potwierdzenie wymiany
sprzętu.
D) W przypadku, gdy telefon zgłoszony z tytułu niezgodności z umową reklamowany jest z
powodu „krótkiego czasu pracy akumulatora”, niezgodność akumulatora rozpatrywana jest w
aspekcie całego urządzenia i usterka usuwana jest w okresie 2 lat od daty sprzedaży.
E) W przypadku, gdy urządzenie zostaje zgłoszone z tytułu niezgodności towaru z umową, na
ustosunkowanie się do roszczeń klienta sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych. W
przypadku, gdy termin ten nie może być zachowany, z przyczyn niezawinionych przez ASP,
wysyłane zostanie pismo informujące, iż urządzenie zostanie wymienione na nowe.
Dostarczone zostanie do klienta z nową kartą gwarancyjną.
F) Sprzedawca nie odpowiada wobec kupującego, jeżeli udowodni, że towar konsumpcyjny w
chwili jego wydania był zgodny z umową, a wada powstała później i nie z przyczyn
tkwiących w towarze.

 

4. Roszczenia z tytułu GWARANCJI

 

A) W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji APS zobowiązany jest do usunięcia usterki w
ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Punktu Serwisowego. Gdy
termin naprawy nie może zostać zachowany, z przyczyn niezawinionych przez
Autoryzowany Punkt Serwisowy, do zleceniodawcy (może to być Punkt Sprzedaży)
wysyłane jest pismo informujące, iż czas naprawy ulegnie przedłuŜeniu.


ArtMedia - Naprawa telefonów